ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek, (a továbbiakban: Feltételek), tartalmazza a Soponyai Tibor EV. (továbbiakban, mint Eladó) http://www.maxxtoner.hu/ weboldal igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Vevő) általi használatának feltételeit. Annak érdekében, hogy Ön tisztában legyen a megrendelésre, szállításra és a garanciákra vonatkozó feltételekkel, kérjük olvassa el az alábbiakat. Ha kérdése merülne fel, kollégánk készséggel áll rendelkezésére a 06-1-210-0462-es telefonszámon. 

  • Eladó neve: Soponyai Tibor EV.  ( Maxxtoner )

  • Székhely: 7133 Fadd, Templom utca 51. 

  • Nyilvántartási száma: 33453144 

  • Adószám: 66285036-2-37 

  • Bankszámlaszám: 10700529-68005658-51100005

  • Számlavezető Pénzintézet neve: CIB Bank Zrt. 

  • Telefonszámok: 06-1-210-0462, 06-30-581-5889

  • E-mail cím: tibor@maxxtoner.hu 

A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) jogosult az Általános Szerződési Feltételek feltételek egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosításról felhívás formájában jelen oldalon tájékoztatja a vásárlókat. A módosítást követően az oldal használata a Vásárlási feltételek módosításának elfogadását jelenti. Jelen Feltételek tartalmazzák a megrendelés szabályait, a Vevő és az Eladó között létrejövő szerződés alapvető rendelkezéseit, jelen Feltételek határozzák meg továbbá az Eladó, mint jelen weboldalt üzemeltető egyéni vállalkozó, weboldal üzemeltetésével kapcsolatos felelősségét. A Vevő telefonon vagy e-mailben leadott rendelésével egyidejűleg elfogadja, és magára nézve - változtatás nélkül - kötelezőnek ismeri el jelen Feltételeket. A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) nem vállal felelősséget a weboldal üzemeltetésével vagy használatával kapcsolatban keletkezett közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve a számítógépes vírusok vagy ún. "spam"-ek által okozott károkat, elmaradt hasznot, adatvesztést, a használatkieséssel kapcsolatos károkat is. Jelen dokumentum elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, melyet a maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) nem iktat, ezért a későbbiekben nem hozzáférhető A szerződés nyelve magyar. A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) semmilyen Magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. 


 

MEGRENDELÉS 

Rendelést e-mailben és telefonon küldhetnek részünkre. A szerződés megkötését az Eladó a megrendelés kézhezvételének igazolását követően is megtagadhatja, ha a megrendelt termék nincs a készletében. A weboldalon szereplő termékek pontos azonosítására a cikkszám és a modell megnevezése szolgál. A termékeknél feltüntetett képek illusztrációk, ezért eltérhetnek a valóságtól. 

ÁRAK

Weboldalunkon nem szerepelnek árak. Személyre szabott ajánlatunkat küldünk telefonos és e-mail-es megkeresés által.

MEGRENDELÉS VISSZAIGAZOLÁSA

Az Eladó a megrendelés megérkezését legkésőbb az ajánlat megérkezését követő 48 órán belül visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vevőnek. A visszaigazoló e-mail tartalmazza a rendelési adatokat, számlázási és szállítási címet, rendelés beérkezésének dátumát, a megrendelt termék adatait, a rendelés sorszámát, valamint ezen felül a rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit és a Vevő által választott szállítási és fizetési módot. Amennyiben ez az e-mail 48 órán belül nem érkezik meg, úgy a hatályos jogszabályokban foglaltak értelmében a Vevő szerződési kötelezettsége a továbbiakban nem áll fent vagyis, a Vevő mentesül a vásárlás kötelezettsége alól, tehát nem köteles megvásárolni a terméket. 

 

KÉSZLETHIÁNY

Az esetleges készlethiányból adódó kellemetlenségekért felelősséget nem vállalunk.

Ritkán, de előfordulhat, hogy leltár vagy beszállítói hibából illetve technikai okokból adódóan a visszaigazolt terméket nem tudjuk időben szállítani.

Megpróbáljuk orvosolni a problémát és a lehető leggyorsabban kiszállítani a kért terméket. 

FIZETÉSI FELTÉTELEK

A fizetési feltételeket (készpénz, utánvét, banki átutalás ) minden esetben egyedileg bíráljuk el, és azt a vásárló hozzájárulása nélkül bármikor indoklás nélkül megváltoztathatjuk. A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül egy Vevőt a korábbitól eltérő százalékos kedvezményben részesítsen, vagy ezt a kedvezményt megvonja. A Megrendelő vállalja, hogy az általa véglegesített rendelésben megrendelt áru(ka)t tartalmazó küldemény átvételéről és kifizetéséről gondoskodik a megegyezés szerinti szállítási és fizetési módoknak megfelelően. A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) tevékenységének megvalósításához a termékkínálat és a szállítás terén partnerekkel működik együtt, így a vásárlási szerződés teljesülését e partnerek szerződéses teljesítése is befolyásolja. 

FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA 

A Vevő által megadott információk pontatlanságából, téves voltából eredő károkért felelősséget nem vállalunk. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli. A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) a nyilvánvalóan hibás vagy hamis megrendelést jogosult törölni, továbbá kétség esetén a Megrendelő által megadott adatok valódiságát jogosult ellenőrizni. 

SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK 

A postai és utánvételes csomagküldő szállítások időpontját, az átfutási időt a maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) nem garantálja, az kizárólag a szállításra igénybe vett szállító cég, szervezet felelőssége. A szállítás során az áruban, vagy annak csomagolásán keletkezett sérülésekért csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha az bizonyíthatóan a maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) hibájából történt. Csak pontosan megadott cím esetén van lehetőség a rendelések teljesítésére. Amennyiben a küldemény kézbesítése a Megrendelő hibájából meghiúsul, az ebből eredő károk, és költségek kizárólag a Megrendelőt terhelik.  

A SZÁLLÍTÁS KÖLTSÉGEI 

A kiszállítás költségei minden esetben a Vevőt terhelik. Nettó 30.000 Ft feletti rendelés esetén díjmentesen szállítunk, alatta 1000 Ft + ÁFA a szállítás díja. 

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK

Az általunk forgalmazott nyomtatókellékekre az eredeti OKI márkát kivéve mindenre 1 év garanciát vállalunk. 

Az eredeti OKI nyomtatókellékekre 3 hónap a garancia. 

A garanciális feltételek a gyártók által megjelölt módon és időben változhatnak, ezért a maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) felelősséget nem vállal. A garancia a meghatározott időn belül a márkaszervizekben érvényesíthető. Termékeink esetében törésre, repedésre nem vállalunk garanciát, ezért a vásárláskor (a termékek átvételekor) kérjük nézzék át az esetleges félreértések elkerülése érdekében! A megrendelt termék kifogás nélküli átvétele igazolja, hogy a termék sértetlen állapotban került átadásra. A tonerek kapacitására, töltöttségére, vagyis, hogy hány oldal nyomtatható ki az adott kellékanyaggal, garanciát nem vállalunk. Az oldalon közzé tett kapacitási információk tájékoztató jellegűek, melyektől a gyakorlat - a nyomtatási szokások miatt - jelentősen eltérhet, ezért felelősséget és garanciát nem áll módunkban vállalni. 

AKCIÓKRA ALKALMAZOTT FELTÉTELEK 

Ajánlataink minden esetben a készlet erejéig, illetve az akció időtartamára érvényesek. Ezek a feltételek akkor is érvényesülnek, ha ezt az akciós termékek mindegyikénél külön-külön nem tüntetjük fel. 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYOK 

2001. évi CVIII. törvénynek (az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről) megfelelően. Szerzői joggal kapcsolatos kitételek A maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) által kibocsátott számlákon illetve egyéb információs kiadványokon feltüntetett márkaneveket és védjegymegjelöléseket a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. tv. 15§ (1) b-c, pontjának megfelelően kizárólag a tartozékok és alkatrészek rendeltetésének és használatának megkönnyítésére, tájékoztatás céljából tüntettük fel. Alkalmazandó jog - Jogérvényesség Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép melynek értelmezése, az érvénytelen rendelkezés eredeti céljához a legközelebb áll. A Vásárlási feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Magyarországon hatályban lévő jogszabályok irányadóak. hatályos jogi szabályozást kell alkalmazni. Az oldal használatának következtében felmerülő bármely jogvita eldöntésére a maxxtoner.hu (Soponyai Tibor EV.) székhelye szerinti bíróság az illetékes. A Megrendelő kijelenti, hogy jelen dokumentum tartalmát ismeri, továbbá tudomásul veszi, valamint rendelése véglegesítésével jelen feltételeket elfogadja. A leírtak be nem tartásával a feltételek megszegését követi el, amiért felelősséggel tartozik.

Rendelések módosítása, lemondása

Rendelés módosításra, lemondásra lehetőség van ügyfélszolgálatunk elérhetőségének bármelyikén, amennyiben a megrendelés még nem került feldolgozásra. Ha már feldolgoztuk a megrendelést (pl. átadtuk a szállítónak a csomagot), akkor a 14 napos elállási jog lép érvénybe, amit a következő bekezdésben részletezünk. 

A 45/2014. (ii. 26.) Korm. rendelet alapján a weboldalunkon árusított termékekre vonatkozóan biztosítjuk az elállási jogot. Ennek értelmében a vásárlónak (magánszemélynek) a termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indokolás nélküli elállási joga van. Elállási jog érvényesítése esetén az alábbiak lépnek érvénybe: 

- Haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük a termék vételárát és a szállítási díjat (ha volt) a vásárlónak a vásárlóval egyeztetett módon (banki átutalással, postai úton, stb.). 

- A visszaszállítással kapcsolatos költségeket az eladó nem köteles állni, a vásárló nem kötelezheti az eladót a visszaküldés költségeinek fedezésére. Amennyiben a vásárló nem gondoskodik a termék visszaszállításáról és az eladót bízza meg ezzel, akkor a visszaszállítás költsége levonásra kerül a visszafizetésnél. (Kivételt képez, ha a termék jellegénél fogva postai úton nem küldhető vissza. Ebben az esetben a visszaszállítás költsége az eladót terheli) 

- A fogyasztó csak a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 

- Az elállási jog érvényesítése esetén a vásárlót nem terheli semmilyen más költség, a termék visszaszállítási díján kívül. 

- Az eladó követelheti a nem rendeltetésszerű használatból eredő kár megtérítését. 

Az elállási jog cégekre és jogi személy vásárlókra nem vonatkozik.

PANASZKEZELÉS 

A Vevő a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait írásban a tibor@maxxtoner.hu e-mail címen, vagy postai levélben, illetve ügyfélszolgálati időben telefonon, a 06-1-210-0462-es számon terjesztheti elő. Eladó a panaszt, annak bejelentésétől számított 2 munkanapon belül (48 óra) belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt.